สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันไหน?

สินเชื่อฟื้นฟู

รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 5% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 150 ล้านบาท

ทำความรู้จักกับสินเชื่อฟื้นฟูและรายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้าง

ในปี 2567/2024 มีการพูดคุยกันในเว็บบอร์ดหัวข้อสินเชื่อฟื้นฟู pantip ว่าคืออะไร เราไปทำความรู้จักกับสินเชื่อฟื้นฟูกันเลย สำหรับสินเชื่อฟื้นฟู 2567 เป็นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยสินเชื่อฟื้นฟูเป็นสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วนำไปให้ผู้ประกอบธุรกิจได้กู้ยืมเพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจนี้จะทำให้ไม่เกิดสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบนั่นเอง ทั้งนี้สินเชื่อฟื้นฟูใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อออมสินออนไลน์ผู้ประกอบการสำหรับลูกหนี้เดิมขอกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินในแต่ละสถาบันการเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท กรณีลูกหนี้ใหม่ขอกู้ได้วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี โดยใน 2 ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี และช่วง 6 เดือนแรก รัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ ระยะเวลาสินเชื่อ 5 ปี ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. 1.75% ต่อปีโดยรัฐสนับสนุนจ่ายแทนลูกหนี้ 3.5% ตลอดอายุการค้ำประกัน

ใครสมัครสินเชื่อฟื้นฟูได้บ้าง

ใครที่ต้องการขอสินเชื่อฟื้นฟูในปี 2567/2024 นี้ได้บ้าง สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูเป็นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ดังนั้นคนที่จะสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจนี้ได้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจโดยมีคุณสมบัติคือ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนและมีสถานที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้มีวงเงินสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการที่ใช้ในการการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินที่จะขอกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาทหรือไม่เคยมีวงเงิน สินเชื่อผู้ประกอบการที่ใช้ในการการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินใดเลย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 นอกจากนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสมัครสินเชื่อฟื้นฟูต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดให้เป็นสินทรัพย์ที่ต่ำว่าชั้นมาตรฐาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสุดท้ายต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินนั่นเอง

ขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ที่ไหน? มีธนาคารไหนบ้าง

ในปี 2567/2024 นี้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ที่ไหนและมีธนาคารไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการไปดูกันเลย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอยู่กับสถาบันการเงินใด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564ก็สามารถที่จะขอสินเชื่อฟื้นฟูกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ได้เลย ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินใดเลย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 สามารถที่จะยื่นกู้สินเชื่อฟื้นฟู rl และลงทะเบียนสินเชื่อฟื้นฟูกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์หรือไม่ก็สามารถที่จะติดต่อกับธนาคารผ่านสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าเป็นสินเชื่อฟื้นฟู sme bank สินเชื่อออมสิน 20000 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และอีกหลายธนาคารที่เข้าร่วมสินเชื่อฟื้นฟู 2567 นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรกดเงินสดแคชจอยสมัครง่ายใช้จ่ายสะดวก
รายได้ผู้สมัคร
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-60 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เช็คจุดเด่นบัตรเงินติดล้อก่อนทำการสมัคร 2024
รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
21-63 ปี
วงเงินอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาขอสินเชื่อ
Scroll to Top