สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพผ่านแอพบัวหลวงสุขใจได้จริง

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
8-14% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 2 ล้านบาท

อาชีพอิสระค้าขายอยากกู้เงินสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ 

สิ่งสำคัญสำหรับอาชีพอิสระค้าขายก็คือเงินทุน หากไม่มีเงินทุนธุรกิจที่ทำอยู่ก็อาจจะสะดุดก็ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่อาชีพอิสระค้าขายจะต้องมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และธนาคารกรุงเทพก็มีสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพสำหรับอาชีพอิสระค้าขายหรือผู้ประกอบการราย่อย (SME) ให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยจุดเด่นของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ คือ เป็นสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกรุงเทพที่กู้ง่าย ผ่อนสบาย ให้วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของรายได้ และสามารถสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพผ่าน Mobile Banking ได้ด้วยตัวเอง และไม่ต้องรอลุ้นว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพกี่วันอนุมัติ เพราะผู้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพได้ภายใน 1 – 3 วันทำการ 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมี 2 ทางเลือกให้กับอาชีพอิสระค้าขาย โดยผู้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพสามารถเลือกสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกรุงเทพที่ตอบโจทย์มากที่สุดได้ คือ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (สินเชื่อหมุนเวียน) 

 

อยากขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพต้องทำยังไง?  

สนใจสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ อยากขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพต้องทำยังไงบ้าง? สำหรับการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ 2 สินเชื่อที่ตอบโจทย์มากที่สุด โดยสามารถผู้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้แบบไม่ต้องมีหลักประกัน แค่ผู้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (อายุรวมระยะเวลาการกู้ธนาคารกรุงเทพไม่เกิน 65 ปี) 
  2. ทำอาชีพอิสระค้าขาย หรือมีสถานที่ประกอบกิจการที่ชัดเจน 
  3. ประกอบอาชีพอิสระค้าขายที่ถูกกฎหมาย 
  4. เป็นธุรกิจ SME ที่มีรายการผ่านธนาคารกรุงเทพ และเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารในการให้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

เปรียบเทียบสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพกับกู้เงินอาชีพอิสระธนาคารอื่น ๆ 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมักจะเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว เช่น มีบัญชีผ่านธนาคารกรุงเทพ เป็นลูกค้าในกลุ่มที่ธนาคารกรุงเทพกำหนด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการกู้เงินอาชีพอิสระธนาคารอื่น ๆ ที่ให้บุคคลทั่วไป แม้แต่คนที่ไม่ใช่ลูกค้า หรือมีบัญชีผ่านธนาคารก็สามารถสมัครได้ แต่ถ้าเป็นลูกค้าของของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว ก็สามารถกู้ธนาคารกรุงเทพได้ง่ายเช่นกัน โดยสามารถเลือกสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพแบบที่ต้องการได้ โดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบสินเชื่ออีก 

สรุปก็คือสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะเป็นสินเชื่ออนุมัติง่ายก็ต่อเมื่อผู้ผู้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเป็นลูกค้า หรือมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกรุงเทพกำหนดอยู่แล้ว จึงทำให้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเป็นสินเชื่อที่เข้าถึงยาก หากเปรียบเทียบกับการกู้เงินอาชีพอิสระธนาคารอื่น ๆ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรกดเงินสดแคชจอยสมัครง่ายใช้จ่ายสะดวก
รายได้ผู้สมัคร
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-60 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เช็คจุดเด่นบัตรเงินติดล้อก่อนทำการสมัคร 2024
รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
21-63 ปี
วงเงินอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาขอสินเชื่อ
Scroll to Top