สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2566 มีสิทธิพิเศษใดบ้างตอนนี้?

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 2 แสนบาท

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 

ปัจจุบันหลายคนหันมาสนใจทำอาชีพอิสระกันมากขึ้น เพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องขึ้นกับใคร สามารถจัดสรรเวลาได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น อาชีพค้าขาย เกษตรกร หรือฟรีแลนซ์เป็นต้น แต่บางครั้งอาชีพอิสระก็ต้องการแหล่งเงินทุนเช่นกัน ธนาคาร ธกส จึงธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่ช่วยสานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้ โดยธนาคาร ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเหมาะสำหรับคนทั่วไปซึ่งสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ได้ในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท โดยเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ที่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือกลุ่มบุคคลร่วมกันในการรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หรือจะใช้อสังหาริมทรัพย์ในการกู้เงินอาชีพอิสระก็ได้ (กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง) และหากใครที่เป็นลูกค้าธนาคาร ธกส ก็สามารถใช้เงินฝากประกันกู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝากก็ได้ 

 

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่ออาชีพอิสระที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถกู้เงินอาชีพอิสระได้ในวงเงินสูงสุด 2000,000 บาท โดยเกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อธุรกิจรายย่อยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้เงินอาชีพอิสระ ดังนี้ 

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
  • สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 จะให้สินเชื่อกับคนที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามสินเชื่อที่ขอกู้ 
  • มีที่อยู่ที่สามารติดต่อได้แน่นอน และมีสถานประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้ 
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

นอกจากสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้เงินอาชีพอิสระแล้ว สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ยังพิจารณาเอกสารของผู้กู้เงินอาชีพอิสระด้วย โดยผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี) 
  • สำเนาเอกสิทธิ์ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินอาชีพอิสระกับธนาคาร ธกส
  • หลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี) 
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อ 50000 สำหรับเกษตรกร 

อาชีพเกษตรกรถือได้ว่าเป็นอาชีพอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานใด ซึ่งอาชีพเกษตรกรสามารถจัดการเวลาในการทำงาน และควบคุมการทำงานด้วยตัวเองได้ และธนาคาร ธกส ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อ 50000 สำหรับเกษตรกร สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ อนุมัติไว เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อ 50000 สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเงินด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป หรือค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือน ซึ่งธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด 50,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่มีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ได้โดยใช้หลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรกดเงินสดแคชจอยสมัครง่ายใช้จ่ายสะดวก
รายได้ผู้สมัคร
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-60 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เช็คจุดเด่นบัตรเงินติดล้อก่อนทำการสมัคร 2024
รายได้ผู้สมัคร
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
21-63 ปี
วงเงินอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาขอสินเชื่อ
Scroll to Top