ตารางการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ขั้นตอนสมัครโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เป็นโครงการที่ผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าเบี้ยผู้สูงอายุจะเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐ ที่ช่วยเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และต้องไม่ได้รับสิทธิ์จากภาครัฐ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือเบี้ยพิเศษ สำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของปี 2567 เช่นนี้ ก็สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ได้ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมาในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายตัวเอง ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ และสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมกับสำเนา 1 ฉบับ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าได้เท่าไหร่ ได้วันไหน จากช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่

เงินเดือนผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัด เงินบำนาญ หรือเบี้ยพิเศษอื่น ๆ มาก่อน ทั้งนี้ สำหรับคนที่ได้สิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุปี 2024 อาจมีคำถามว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน แล้วตนเองจะได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าไหร่ ซึ่งหากเราไปตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ ก็จะพบว่าผู้สูงอายุที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับเงินดังกล่าวทุกวันที่ 10 ของเดือน และแต่ละคนจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เท่ากัน โดยคนที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้เงิน 600 บาท คนที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท คนที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท และคนที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1000 บาทนั่นเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไร หรือดูตารางการจ่าย รวมถึงขั้นตอนของวิธีรับเงินเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

นาทีนี้คงไม่มีโครงการไหนที่สร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ มากไปกว่าโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเปรียบเสมือนเงินเดือนผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของเดือน และแต่ละคนจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวงเงินที่ไม่เท่ากัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมกิจการผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 นั้นคืออะไร ก็ตอบได้ว่าการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นั้นจะทำให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ มีเงินใช้จ่ายอเนกประสงค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจอย่างมากในปี 2567 นี้ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในประเทศทไทย เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุค่อนข้างมาก และในบรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้ ก็ใช่ว่าจะมีเงินเกษียณด้วยกันหมดทุกคน ดังนั้น เบี้ยผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจไม่น้อย

Scroll to Top