สสวท. ประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์ทะเลไทยในมุมมองวิทยาศาสตร์"


เรื่อง/ภาพ โดย Klongdigital.com วันที่ 07 ส.ค. 2555 เวลา 08:26 น. อ่านไป 8,247 ครั้ง

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “มนต์เสน่ห์ทะเลไทยในมุมมองวิทยาศาสตร์ ” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมของทะเล ตั้งแต่ป่าชายเลน หาดทราย ไปจนถึงใต้ท้องทะเลอันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ แนวภาพที่ส่งประกวด เป็นภาพระบบนิเวศน์ทั้ง พืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ป่าชายเลน หาดทราย ไปจนถึงใต้ท้องทะเลไทย กำหนดรับภาพ 1 พฤษภาคม –15 กรกฏาคม 2553 โดยส่งที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 เขียนมุมซองว่า “ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ” ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408, 2403 
โทรสาร 0-2391-7261 หรือทาง E-mail vtinn@ipst.ac.th สามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์

ของสสวท. http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontes

ความคิดเห็น
กล้องดิจิตอล ดอทคอม

ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และข้อมูลกล้องดิจิตอล เลนส์ ที่มีขายในประเทศไทย แหล่งรวมรวบช่างภาพ นางแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดีโอ


Copyright © 2012, Klongdigital.com All rights reserved


ติดต่อเรา

อีเมล : webmaster@klongdigital.com
http://www.klongdigital.com