กระทู้นี้มีผู้อ่านไปแล้ว 5,328 คน กระทู้ก่อนหน้า กระทู้ถัดไป

พระราชวังบางประอิน

ไปมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขอบคุณ พี่โอ๋ ที่พาไป
ขอบคุณ พี่บิ๊ก จุดเริ่มต้นมิตรภาพในเว็บบอร์ดนี้
ขอบคุณ พี่ยี ที่มาร่วมสนุกกัน มาเดินทางร่วมกับผมได้เลยครับ

เดินออกมาจากทางออกวัดนิเวศธรรมประวัติ มุ่งหน้าไปพระราชวังบางปะอิน สวนกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:05 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 1

สำหรับบัตรเข้าชม ไม่แพงครับ

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:06 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 2

เริ่มเดินที่จุดนี้ นักท่องเที่ยวนั่งรถกอล์ฟ กัน ผมประหยัดตังเดินลูกเดียว

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:07 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 3

ด้านซ้ายมือ สภาคารราชประยูร

ในบรรดาวังหลวงทั้งหลายของไทยนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวังขึ้นในแต่ละแห่งแล้วโดยมากวังเหล่านั้นที่มีอาคารรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือไม่ก็เป็นที่ประทับรับรองบรรดาเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายที่มารอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังบางปะอินนี้จะสังเกตุได้ว่ามีอาคารอยู่เพียงอาคารเดียวในพระราชวังที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่าพระที่นั่งอาคารที่ว่านี้ก็คือ สภาคารราชประยูร สร้างในปี พ.ศ.๒๔๒๒

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:11 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 4

หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือ ศาลพระเจ้าปราสาททอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๔๑๙ มีลักษณะเป็นปรางค์ศิลา ซึ่งจำลองแบบจากปรางค์ขอม ภายในประดิษฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ ณ ริมสระน้ำใต้ต้นโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอเหมมณเฑียรเทวราชขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๔๑๙ ต่อมา มีการสร้างในครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ เนื่องจากเหตุการณ์เรือพระประเทียบของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ล่ม เป็นเหตุให้พระองค์สิ้นพระชนม์พร้อมพระราชธิดาและพระราชโอรส(ธิดา)ในพระครรภ์ ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชวิตกว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ จะทรงได้รับอันตรายจึงทรงบนว่าถ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศปลอดภัยจากการเดินทางในครั้งนี้จะทรงสร้างศาลถวายใหม่

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:13 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 5

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำ สร้างในแบบจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจาก พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ตามนามพระที่นั่งองค์แรก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังบางปะอินแห่งนี้


พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเคยได้รับเกียรติให้สร้างจำลองแบบไปแสดงในงานมหกรรมนานาชาติ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑


แต่เดิมนั้นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อฉลองการที่พระราชเทวีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร โดยพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ซึ่งหมายความว่า พระองค์ได้มีพระราชสมภพที่นี่ และได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่ง เสียกรุงให้แก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระที่นั่งองค์นี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างไป


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระราชวังบางปะอิน เมื่อครั้งเสด็จฯ ประพาสพระนครศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องไม้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ ณ บริเวณที่ตั้งเดิมของพระที่นั่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยยังคงใช้ชื่อ "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ดังเดิม


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิมลง เพื่อขยายสระน้ำให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างจากเครื่องไม้บริเวณกลางสระน้ำ โดยให้จำลองแบบพระที่นั่งมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ซึ่งยังคงชื่อพระที่นั่งไว้ดังเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง


พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์เคยเป็นที่ประดิษฐานพระศพและงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพของพระองค์เจ้าหญิงศรีวิลัยลักษณ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติก่อนที่พระองค์จะเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงเป็นพระราชธิดาคู่ทุกข์คู่ยากของรัชกาลที่ ๕ หลังจากการทรงกรมเป็น "กรมขุนสุพรรณภาควดี " ได้เพียง ๑ ปี ก็สิ้นพระชนม์ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระราชวังบางปะอิน โดยใช้พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์เป็นที่ประดิษฐานพระศพ และโปรดให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก จนเป็นที่กล่าวขานในหมู่ชาววังว่า ใครไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นคนนอกสังคมชาววัง

ในระหว่างการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์เจ้าหญิงศรีวิลัยลักษณ์ นั้น สมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร ซึ่งทรงสนิทกับพระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์มาก ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ ณ วรนาฎเกษมสานต์ ภายในพระราชวังบางปะอินนั่นเอง ซึ่งในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ไว้ว่า ?เชิญพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งขึ้นไป แล้วก็กลับต้องเชิญพระศพอีกพระองค์หนึ่งลงมา ?


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งอีกครั้ง โดยได้เปลี่ยนพื้นและเสาเป็นแบบคอนกรีต แทนเครื่องไม้ซึ่งผุง่ายเมื่ออยู่ในน้ำ พร้อมทั้งให้สร้างพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริงในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จนถึงปัจจุบัน

ที่คนยืนชมกันอยู่ คือ กระโจมแตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:16 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 6

ด้านขวามือพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ด้านซ้ายมือพระที่นั่งวโรภาษพิมาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการ แต่ปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับเมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐาน

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:20 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 7

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:21 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 8

ประตูเทวราชครรไล

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:29 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 9

เดินเข้าไปจากด้านนี้ มีที่นั่งพัก ดื่มน้ำ

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:30 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 10

เป็นเวลา ที่ทหาร เปลี่ยนเวรกันพอดี

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:30 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 11

เดินเข้าไป หาน้ำดื่มใน ประตูเทวราชครรไล มองไปทางขวามือ ได้ภาพนี้มา

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:31 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 12

ไม คห.3 มันเป็นอย่างนั้น ยาวเลย

อิอิ
อยากไปมั่งจังครับ
17 พ.ย. 2552 เวลา 22:32 น. IP: 124.122.173.165 แจ้งลบ

Hyongz@Pro

สมาชิกมือเก๋า
สโลแกน:
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 1,498

ความคิดเห็นที่ 13

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:33 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 14

สวัสดีครับ Hyongz@Pro ว่าง ๆ ไปเดินนะ ถ่ายเพลินดี
คห3 ซูมวายมาก ยืนไม่ตรงมุม ภาพเลยบิดนิดนึง เอามาหมุน

ด้านข้าง

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:35 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 15

ด้านหน้า

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:36 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 16

ตรงข้าม ก็เป็น หอวิฑูรทัศนา
เป็นหอสูงเพื่อใช้ชมภูมิประเทศ

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:37 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 17

ลอง ฉีกออกมาจากต้นไม้

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:38 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 18

เล่นกับรูปปั้น

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:39 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 19

บรรยากาศวันนั้น นักท่องเที่ยว ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี เยอะเหมือนกัน

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:40 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 20

ผมขอเค้าถ่ายภาพ เค้ายิ้ม ๆ ด้านหลังเป็นหลานสาว น่ารัก ผมพยายาม
พูดภาษาอังกฤษ แต่ไม่เป็นผม ผมมันเรียนมาน้อย แหงนไปลูก ๆหลาน เค้าอยู่บนหอ ซูม กล้องวีดีโอ ลงมา

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:42 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 21

บันไดวนบนหอวิฑูรทัศนา

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:43 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 22

ผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่บางแสนดูจากป้ายบอกทาง พี่ชายผมบ่นลมจะจับ เมื่อถึงยอดหอคอย

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:44 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 23

มุม ชั้นสอง มองไปที่ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:46 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 24

ที่ยอดหอคอย ลองแนวตั้งสักรูป

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:47 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 25

เดินลงไปเก็บบรรยากาศ

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:48 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 26

แพทรงบาตร

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:50 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 27

ฝูงช้าง

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:52 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 28

เดินย้อนกลับมาถ่าย ประตูเทวราชครรไล อีกครั้งก่อนออกไป
เสียดายมาก เดินไม่ทั่ว พอกลับมาดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เหลืออีกหลายจุด

17 พ.ย. 2552 เวลา 22:55 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 29

ปิดท้ายด้วยภาพแอบถ่าย หนุ่ม KD

มิตรภาพ ความสนุก ความสุขในการถ่ายภาพ เริ่มต้นที่ KD ครับ
ขอบคุณเว็บกล้องดิจิตอลดอทคอม

17 พ.ย. 2552 เวลา 23:04 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 30

งามมากครับพี่ ว่าแต่ลุงโอ๋หายไปไหน อิอิ

พี่ยีเท่ห์มากครับ

พี่บิ๊กจะเป็นลมหรอ ว๊า.... อิอิ

ภาพสุดท้ายเขาทำกันยังไงอะครับพี่หนึ่ง
17 พ.ย. 2552 เวลา 23:07 น. IP: 114.128.32.174 แจ้งลบ

gameza

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: จิตสำนึก สำคัญยิ่งกว่าสติปัญญา
พลังน้ำใจ: 3 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 4,902

ความคิดเห็นที่ 31

สวัสดีเกมส์ พอดีแยก ๆกันไปถ่ายครับ
ภาพสุดท้าย PS ครับ คลุมรอบตัวแล้ว เลือก เมนู select > inverse
เพื่อเลือกตรงกันข้าม ได้แล้วก็ ไปที่ Image >adjustment> Desaturate มีกระทู้ที่ทำ ไว้เหมือนกัน เดี๋ยวไปขุดมาให้ http://www.klongdigital.com/webboard/36668.html กระทู้นี้เลยนะ noparut ทำไว้
17 พ.ย. 2552 เวลา 23:26 น. IP: 222.123.188.23 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 32

สวยมากครับหนึ่ง ได้มุมดีๆ หลายภาพเลย :D
17 พ.ย. 2552 เวลา 23:57 น. IP: 58.9.112.126 แจ้งลบ

Kob_1976

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ถ่ายเพื่อความสุข เพราะถ้าไม่ถ่ายแล้วมันอึดอัด
พลังน้ำใจ: 47 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 12,009

ความคิดเห็นที่ 33

-ข้อมูลแน่น ภาพสวย อิจฉาจริงๆเลย
18 พ.ย. 2552 เวลา 00:04 น. IP: 124.120.21.136 แจ้งลบ

ช.ช้าง

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: รับสอนถ่ายภาพ0809923727
พลังน้ำใจ: 73 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 5,379
รับสอนถ่ายภาพ-รับถ่ายภาพ ช.ฃ้าง 0809923727

ความคิดเห็นที่ 34

:i :nlove :heart :hlove
18 พ.ย. 2552 เวลา 02:26 น. IP: 58.64.90.139 แจ้งลบ

worayouth1

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ริวร้อยกล้อง..ถ่ายด้วยใจรัก..https://www.facebook.com/worayo
พลังน้ำใจ: 7 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 20,920

ความคิดเห็นที่ 35

ชุดนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ ตาบิ๊กเป็นโรคหัวใจ ขึ้นที่สูงแล้วหายใจไม่ออกแหงๆเลย...555+
18 พ.ย. 2552 เวลา 06:31 น. IP: 124.121.62.173 แจ้งลบ

โอ๋

สมาชิกระดับเทพ
สโลแกน: SUPERWIDE สไตล์ข่อยเด้ออออ...
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 3,916

ความคิดเห็นที่ 36

ภาพสวยครับหนึ่ง น่าไปเที่ยวจริงๆ
18 พ.ย. 2552 เวลา 06:46 น. IP: 124.121.105.138 แจ้งลบ

EPN

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: "บันทึกความทรงจำ...ด้วยแสง"
พลังน้ำใจ: 16 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 4,000

ความคิดเห็นที่ 37

มีบางคนไปเที่ยวบางปะอิน...แต่ใส่เสื้อบางแสน ใครอ่ะน้องหนึ่ง..ดูอาการไม่ค่อยดีเลย :D
18 พ.ย. 2552 เวลา 07:50 น. IP: 203.150.32.34 แจ้งลบ

Milano

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: เมื่อใจไม่จดจ่อ สายตาไม่จดจ้อง สมองก็ไม่จดจำ
พลังน้ำใจ: 108 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 11,484

ความคิดเห็นที่ 38

^
^
^
^
หวัดดีตาหนึ่ง.........
...น้าข้างบนเมื่อรัยน้องๆจะได้เจอเนี๊ย อิอิ......คิดถึงจิงจิ๊งงงงงง..
ปล...ชอบจังชุดนี้ตาหนึ่ง..ยกเว้นคห.22 ใครน่ะ ??? คุ้นๆ
18 พ.ย. 2552 เวลา 08:03 น. IP: 202.28.78.20 แจ้งลบ

Intel_Number

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: " บุคคลที่แตกต่างที่สุด บางครั้งก็มาพบกันได้ "
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 9,844

ความคิดเห็นที่ 39

ภาพสวย เนื้อหาแน่น เยียมเลยหนึ่ง :)
18 พ.ย. 2552 เวลา 08:45 น. IP: 58.8.64.153 แจ้งลบ

เด็กบ้านนอก

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน:
พลังน้ำใจ: 8 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 5,930

ความคิดเห็นที่ 40

สวยหลายใบเลยครับ
18 พ.ย. 2552 เวลา 10:34 น. IP: 124.120.4.55 แจ้งลบ

nice_shutter

สมาชิกระดับโปร
สโลแกน: ลองผิดลองถูกเดี๋ยวก็เจอเอง
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 1,839

ความคิดเห็นที่ 41

เข้ามาชมพระราชวัง..ถ่ายภาพสวยข้อมูลแน้น :hlove :hlove
18 พ.ย. 2552 เวลา 11:00 น. IP: 203.115.6.226 แจ้งลบ

Lanka

สมาชิกพันธุ์แท้
สโลแกน: ไฟล์ของความสุข.....ใจ....
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 514

ความคิดเห็นที่ 42

มาเที่ยวด้วยคนครับยังไม่เคยไปเลย
18 พ.ย. 2552 เวลา 11:07 น. IP: 58.8.197.138 แจ้งลบ

GTO_J

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: มีกล้องไว้ถ่ายไม่ต้องอายกับท่าทางhttp://photopj.multiply.com
พลังน้ำใจ: 15 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 5,332

ความคิดเห็นที่ 43

งามเลยหนึ่ง
ข้อมูลจากแผ่นพับนี่สุดยอดเลยคิคิ เก็บเอาไปคนเดียว
จ๊ากกกกกกกก.... พี่บิ๊ก Inlel..จะเป็นลม คิคิ
ไปที่เดียวกันไงต้องเหยียบเท้ากันด้วย หลายๆ รูปมุมเดียวกับพี่เลย
18 พ.ย. 2552 เวลา 12:36 น. IP: 119.63.79.246 แจ้งลบ

Chi_Ka

สมาชิกระดับตำนาน
สโลแกน: สร้างประสบการณ์ หลังกดชัตเตอร์
พลังน้ำใจ: 1 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 7,332

ความคิดเห็นที่ 44

มาชมภาพด้วยจ้ะ...
อาทิตย์นี้ว่าจะไปอยู่พอดี...

:) :> :hlove
18 พ.ย. 2552 เวลา 13:17 น. IP: 124.120.111.92 แจ้งลบ

บุณฑริกา

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ถ้าไม่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างมันคงจืดชืดน่าดู-Nemo
พลังน้ำใจ: 88 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: หญิง
กระทู้: 18,221

ความคิดเห็นที่ 45

ชุดนี้สวยมาก ได้มุมดีๆหลายภาพครับคุณหนึ่ง
18 พ.ย. 2552 เวลา 14:00 น. IP: 203.156.70.72 แจ้งลบ

sakchai

เจ้าของเว็บ
สโลแกน:
พลังน้ำใจ: 133 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 10,660

ความคิดเห็นที่ 46

รูปงามสุดดดด....ๆๆๆ
18 พ.ย. 2552 เวลา 14:28 น. IP: 117.47.210.39 แจ้งลบ

Shinhwakid

สมาชิกทั่วไป
สโลแกน: แม่บ้านหัดถ่ายรูป
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 179

ความคิดเห็นที่ 47

สวัสดีครับ
- พี่กบ ขอบคุณครับพี่ อาทิตย์นู้นเจอกันพี่
- อ.ช้าง ขอบคุณมากครับ จะพยายาม เน้น ๆครับ
- พี่ริวสวัสดีครับพี่ ขอบคุณครับ
- พี่โอ๋ ขอบคุณครับ พี่บิ๊ก ขาดอากาศ ครับ ที่สูง อ็อกซิเจนน้อย
- พี่เอกขอบคุณครับ
- พี่นิมิตร พระเอกจากบางแสนครับพี่ เบื้องหลังภาพสวย ๆ สงสัยต้องไปฟิตน่องอีกนะนี่ พี่ชายผม
- พี่บิ๊ก ยังไม่เคยเจอพี่นิมิตรเลยน้อ สงสัยจะเป็นเด็กชลบุรีนะพี่ คห 22
- พี่ปืน ขอบคุณครับพี่
- เก่ง ขอบคุณครับ
- Lanka ขอบคุณครับ
- เจี๊ยบ ว่าง ๆไปเดินเล่นกันมั่งนะ
- พี่ยี ลงซ้ำกันได้นะพี่ ผมลองหลาย ๆ มุม แสดงว่าใจตรงกันเลยนะพี่
- ป้าริกา เดินชมทั่ว ๆ เก็บภาพมาฝากมั่งนะครับป้าริกา ผมเดินไม่ทั่วเลย
- อาศักดิ์ชัย ขอบคุณครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
- Shinhwakid ขอบคุณมากครับ
18 พ.ย. 2552 เวลา 19:01 น. IP: 117.47.153.14 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 48

โห หนึ่ง แน่นอนดิ ภาพสวยจัง อยากไปด้วยอ่าๆ 555+ ข้อมูลแน่นจิงๆๆ ถ่ายมาซะอยากไปด้วยเลยอ่า
18 พ.ย. 2552 เวลา 20:40 น. IP: 124.121.226.148 แจ้งลบ

wanphoto

สมาชิกพันธุ์แท้
สโลแกน: http:// wanphoto1000d.multiply.com
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 919

ความคิดเห็นที่ 49

บรรยากาศน่าไปเที่ยวมากนะครับ
ภาพสวยมากครับคุณหนึ่ง :i
18 พ.ย. 2552 เวลา 21:38 น. IP: 112.142.25.244 แจ้งลบ

หนุ่มนาสาร

สมาชิกมือเก๋า
สโลแกน:
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 1,079

ความคิดเห็นที่ 50

สวยครับน่าไปเนอะ
19 พ.ย. 2552 เวลา 00:28 น. IP: 124.120.11.138 แจ้งลบ

autopacker

สมาชิกทั่วไป
สโลแกน: เล่นกล้องมีแต่เรื่องเสียเงิน แต่ก็ชอบ อิอิ
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 346

ความคิดเห็นที่ 51

งามมากครับ ชอบฝูงช้าง
:D
19 พ.ย. 2552 เวลา 11:46 น. IP: 202.129.12.194 แจ้งลบ

Apirak #_#

สมาชิกพันธุ์แท้
สโลแกน: ได้ถ่ายภาพ วันละ นิด จิตแจ่มใส
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 949

ความคิดเห็นที่ 52

สวัสดีครับ
- แว่น ขอบคุณครับ ว่าง ๆสัญจรกัน
- หนุ่มนาสาร ขอบคุณครับ ว่างๆ แวะไปเที่ยวนะ
- นนท์ ขอบใจนะไว้เจอกัน
- โด้ สวัสดี ชอบช้างหรอ ติดต่อให้เอามะ
19 พ.ย. 2552 เวลา 20:25 น. IP: 125.27.136.116 แจ้งลบ

samala555

เจ้าของเว็บ
สโลแกน: ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นคนกำหนด
พลังน้ำใจ: 4 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 18,579

ความคิดเห็นที่ 53

สวัสดีครับพี่หนึ่ง ก็ดีครับ สักโคลงนึงกำลังดี
จับพรอตเทรตหมู่ :D
19 พ.ย. 2552 เวลา 20:38 น. IP: 125.27.180.95 แจ้งลบ

Apirak #_#

สมาชิกพันธุ์แท้
สโลแกน: ได้ถ่ายภาพ วันละ นิด จิตแจ่มใส
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 949

สมัครสมาชิกหรือ Login เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Login เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก
กล้องดิจิตอล ดอทคอม

ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และข้อมูลกล้องดิจิตอล เลนส์ ที่มีขายในประเทศไทย แหล่งรวมรวบช่างภาพ นางแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดีโอ


Copyright © 2012, Klongdigital.com All rights reserved


ติดต่อเรา

อีเมล : webmaster@klongdigital.com
http://www.klongdigital.com