การประกวด ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท


เรื่อง/ภาพ โดย Klongdigital.com วันที่ 06 ก.ค. 2557 เวลา 09:25 น. อ่านไป 6,117 ครั้ง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 110 โฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทสำหรับภาพถ่ายผ่านเสนส์ และเงินรางวัล 5,000 บาท สำหรับภาพถายผานมือถือ ในหัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์" 
เปดรับสมัครและส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2557
 
เงินรางวัล
รางวัลประเภทภาพถายผานเลนส 
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลประเภทภาพถายผานมือถือ 
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร


หมายเหตุ 1 : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดกติกา ใบสมัคร และรายชื่อ 110 โฮมเสตย์ ได้ที่ http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/0/23218(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ) หรือ www.tourism.go.th

หมายเหตุ 2 : ประเภทภาพถ่ายผ่านมือถือ สามารถส่งผลงานเข้าร่วม ได้ที่หน้าแฟนเพจ Home Stay Standard Thailand  https://www.facebook.com/HomeStayStandardThailand

 

ความคิดเห็น




กล้องดิจิตอล ดอทคอม

ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และข้อมูลกล้องดิจิตอล เลนส์ ที่มีขายในประเทศไทย แหล่งรวมรวบช่างภาพ นางแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดีโอ


Copyright © 2012, Klongdigital.com All rights reserved


ติดต่อเรา

อีเมล : webmaster@klongdigital.com
http://www.klongdigital.com