ประกวดภาพถ่าย “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์”


เรื่อง/ภาพ โดย Klongdigital.com วันที่ 13 ส.ค. 2555 เวลา 21:01 น. อ่านไป 13,478 ครั้ง

ขอเชิญนักถ่ายภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพร่วมส่งภาพทิวทัศน์ และภาพสัตว์ที่ถ่ายภายในสวนสัตว์สงขลา ประกวดภายใต้โครงการ “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ
 
1. มนต์เสน่ห์ของสวนน้ำ
 
2. ลีลาสัตว์ป่า
 
3. HAPPY SONGKHLA ZOO
 
หัวข้อละ 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
 
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากสวนสัตว์สงขลา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2555 เท่านั้น ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ ผู้ส่งภาพประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพทั้ง 3 หัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพ แต่ในการคัดรางวัลผู้ส่งภาพท่านเดียวกันจะได้รางวัลสูงสุดแค่รางวัลเดียวในแต่ละหัวข้อ

2. ผู้มีสิทธิส่งเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ช่างภาพสมัครเล่น และช่างภาพมืออาชีพ ส่วนพนักงาน / ลูกจ้าง ของสวนสัตว์สงขลาและคณะกรรมการการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอล มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
 
4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

5. ผู้ร่วมประกวดภาพถ่ายสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้ตามเวลาปกติที่สวนสัตว์ฯ เปิดบริการเท่านั้น
 
6. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 
7. ส่งภาพเป็นภาพสี ขนาด 8 x 10 นิ้ว หรือ ขนาด 8 x 12 นิ้ว  ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 10 x 12 นิ้ว หรือ ขนาด 10 x 14 นิ้ว ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด เขียนชื่อและนามสกุลผู้ถ่าย ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลำดับภาพ ชื่อภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมส่งไฟล์โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
 
8. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สวนสัตว์สงขลามีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน

9. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
 
ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย “เที่ยวสวนสัตว์สงขลาอย่างสุนทรีย์” ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา 189
หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7459-8555

หมายเหตุ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2555 หากส่งไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2555
 
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์
สวนสัตว์สงขลา เบอร์โทรศัพท์
0-7459-8555 หรือ facebook
(Songkhla zoo) หรือ www.songkhlazoo.com (กลุ่มข่าว) *
 

ความคิดเห็น
กล้องดิจิตอล ดอทคอม

ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และข้อมูลกล้องดิจิตอล เลนส์ ที่มีขายในประเทศไทย แหล่งรวมรวบช่างภาพ นางแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดีโอ


Copyright © 2012, Klongdigital.com All rights reserved


ติดต่อเรา

อีเมล : webmaster@klongdigital.com
http://www.klongdigital.com