กระทู้นี้มีผู้อ่านไปแล้ว 151 คน กระทู้ก่อนหน้า กระทู้ถัดไป

ศูนย์กระจายสิ้นค้า Dahua Thailand ในประเทศไทยโดยตรง


[color=red][size=36pt]ศูนย์กระจายสิ้นค้า Dahua Thailand ในประเทศไทยโดยตรง [/size][/color]
[color=green][size=24pt]S[/size][/color][color=red][size=24pt]K[/size][/color] [color=black][size=24pt]Group[/size][/color] [color=red][size=24pt]Thailand[/size][/color] เราเป็นตัวแทน จำหน่าย กล้องวงจรปิด
Dahua Thailand โดยตรงจากโรงงานตอนนี้ บริษัท SK Group Thailand
กำลังเปิดรับสมัคตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ สามารถเข้าเยี่ยมชม สินค้าที่โชว์รูมได้ที่สำนักงานใหญ่
[color=red][size=24pt]T .02-9188282
www.dahuathailand.net/
Line ID : 0989632883
ฝ่ายขาย : 0989632883
[/size][/color]

IPC-HFW4221D ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW4231D-AS ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW4231E-S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW4431E-S ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล
IPC-HFW4421E ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล
IPC-HFW5202C ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW5121E-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW5431E-Z ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล
IPC-HFW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิก

เซล
SD 22204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 292204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 32203S-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 42212T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 49225T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 59220T-HN ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 59225U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
SD 59230U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิก

เซลNVR4104HS-4KS2
NVR4108HS-4KS2
NVR4104HS-P-4KS2
NVR4108H-P
NVR4216-4KS2
NVR4232-4KS2
NVR4232-16P-4KS2
NVR4416-4KS2
NVR4432-4KS2
NVR4416-16P-4KS2
NVR4432-16P-4KS2
NVR4816-16P-4KS2
NVR5216-4KS2
NVR5232-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-16P-4KS2
NVR5816-4KS2
NVR5832-4KS2
NVR5864-4KS2
NVR608-32-4KS2
IPC-HDBW5221E-Z ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW8123E-Z ความละเอียด 12ล้าน

พิกเซล
IPC-HDBW4221F-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW1120S ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HDW1220S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW4221E ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW4221EM-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW4231EM-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW4221M ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDW4231M-S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HF5100P ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF3301P ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล
IPC-HF5121E ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF5221E ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HF8331E ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล
IPC-HFW1220S ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW1320S ความละเอียด 3ล้านพิก

เซล
IPC-HFW1420S ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล
IPC-HFW2100R-Z ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-VF-IRE6ความละเอียด

2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด

2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2320R-Z-IRE6ความละเอียด

3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4120B ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231B-AS ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HFW4431B-AS ความละเอียด 4ล้านพิก

เซล
HAC-HDW1000M-S3 ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW1200M-S3 ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW2220M ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล
HAC-HDW1100EM-A ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW1200EM-A ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW2221E ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HDW2401EM ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW1200RF ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HDW2120R-Z ความละเอียด 1.4

ล้านพิกเซล
HAC-HDW2221R-Z ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120E ความละเอียด

1.3ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200E ความละเอียด 2 ล้าน

พิกเซล
HAC-HDBW2221E ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120R-VFความละเอียด 1.4 ล้าน

พิกเซล
HAC-HDBW1200R-VFความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HDBW2120R-Z ความละเอียด 1.4

ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2221R-Z ความละเอียด

2.1ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200R-Z-Dความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120F ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2220F ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล
HAC-EB2401P ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1000RM ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1200RM ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1100S ความละเอียด 1ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1220S ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW2221S ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1100B ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1200B ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW2221B ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100D ความละเอียด 1 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1200D ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW2221D ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HFW2401D ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW2221E ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW2401E ความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล
HAC-HFW1200R-VF-IRE6ความละเอียด 2

ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด 2

ล้านพิกเซล
HAC-HFW3231E-Z ความละเอียด 2.1

ล้านพิกเซล
HAC-HF3220E ความละเอียด 2.4

ล้านพิกเซล
SD 42212I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
SD 60225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
SD 6C225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
SD 6C230I-HC ความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
XVR4104HS ความละเอียด 720P
XVR4108HS ความละเอียด 960P
XVR4116HS ความละเอียด 960P
XVR5104HS ความละเอียด 720P
XVR5108HS ความละเอียด 720P
XVR5116HS ความละเอียด 720P
HCVR5104HS-S3 ความละเอียด 720P
HCVR5108HS-S3 ความละเอียด 720P
HCVR5116HS-S3 ความละเอียด 720P
XVR5216AN ความละเอียด 720P
HCVR5216A-S3 ความละเอียด 720P
XVR5416L ความละเอียด 720P
XVR5432L ความละเอียด 720P
XVR5816S ความละเอียด 720P
XVR5832S ความละเอียด 720P
HCVR5824S-S2 ความละเอียด 720P
HCVR7104H-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7108H-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR7204AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7208AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7216AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7216A-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR7816URH ความละเอียด 1080P
HCVR8416L-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR8816S-S3 ความละเอียด 1080P
IPC-A15 ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล
IPC-C15 ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล
IPC-HFW1120S-W ความละเอียด 1.3

ล้านพิกเซล
IPC-EB5500 ความละเอียด 5 ล้านพิก

เซล
IPC-EBW81200 ความละเอียด 12 ล้าน

พิกเซล
IPC-HDBW1220E ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW4221E-ASความละเอียด 2ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW4231E-ASความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW4431E-ASความละเอียด 4 ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW2221R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล
IPC-HDBW5231R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิก

เซล02 พ.ย. 2560 เวลา 10:04 น. IP: 110.168.128.126 แจ้งลบ

Dahua

สมาชิกใหม่
สโลแกน:
พลังน้ำใจ: 0 [ ขอบคุณ ] [ ขอเป็นเพื่อน ] [ ส่งข้อความ ]
สถานะ: Offline
เพศ: ไม่ระบุ
กระทู้: 1

สมัครสมาชิกหรือ Login เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Login เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก
กล้องดิจิตอล ดอทคอม

ชมรมคนรักการถ่ายภาพ และข้อมูลกล้องดิจิตอล เลนส์ ที่มีขายในประเทศไทย แหล่งรวมรวบช่างภาพ นางแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดีโอ


Copyright © 2012, Klongdigital.com All rights reserved


ติดต่อเรา

อีเมล : webmaster@klongdigital.com
http://www.klongdigital.com